:: การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ::
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน