ขั้นตอนการขอใช้บริการออนไลน์

 • เป็นการให้บริการออนไลน์ ที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานให้แก่ประชาชน
 • ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์โดยสแกน QR Code และกรอกข้อมูลรายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขั้นตอน ดังนี้
  1. ท่านสามารถคลิ๊กลิงค์ หรือ QR Code ด่านล่างเพื่อกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์ม การขอรับบริการออนไลน์
  2. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากมีแสดงข้อความ [จำเป็น] แสดงว่าเป็นข้อความจำเป็นที่จะต้องกรอกให้ครบถ้วน
  3. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดเลือกยืนยันข้อมูล และกดปุ่น ส่งข้อมูลต่อไป  4. เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อความของท่านผ่านทางทางระบบ line
  5. เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ท่าน โดยการโทรติดต่อกลับ พร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

แบบคำร้องเกี่ยวกับการขอรับบริการออนไลน์โดยการคลิ๊กลิงค์ หรือสแกน QR Codeคลิ๊ก link เข้าสู่บริการ E-Service

:: กิจกรรมเด่น ::
footer