:: ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ::
 1.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านป่าไม้สีเหลือง ม.3 เชื่อม บ้านศรีโพธิ์ทอง ม  :: ประกาศเมื่อ (20 เม.ย. 2566)
 2.  ประกาศ การเปิดเผยรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่องเต้อ ม.2  :: ประกาศเมื่อ (22 ธ.ค. 2565)
 3.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเพิงนากเชื่อมร่องแซะ หมู่ที่ 2  :: ประกาศเมื่อ (1 มี.ค. 2565)
 4.  ประกาศ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี งบประมาณ 2563  :: ประกาศเมื่อ (7 พ.ค. 2564)
 5.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านป่าไม้สีเหลือง หมู่ที่  :: ประกาศเมื่อ (22 ม.ค. 2564)
 6.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านร่องบงใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านดอนศิลา หมู่ที่ 8  :: ประกาศเมื่อ (18 ม.ค. 2564)
 7.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายป่าบง บ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1  :: ประกาศเมื่อ (18 ม.ค. 2564)
 8.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายพระธาตุขุนน้ำ บ้านศรีโพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านดอนศิลา ห  :: ประกาศเมื่อ (18 ม.ค. 2564)
 9.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 2  :: ประกาศเมื่อ (18 ม.ค. 2564)
 10.  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (25 ส.ค. 2563)
 11.  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  :: ประกาศเมื่อ (11 ส.ค. 2563)
 12.  ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  :: ประกาศเมื่อ (25 มิ.ย. 2563)
 13.  แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
 14.  แผนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
 15.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
 16.  ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ภายในป่าส  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
 17.  ประกาศ จ้างเหมาสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (16 มิ.ย. 2563)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน