1.  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-10 สายคลองชลประทาน   :: ประกาศเมื่อ (4 มิ.ย. 2567)
 2.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.131-10 สายคลองชลประทาน   :: ประกาศเมื่อ (4 มิ.ย. 2567)
 3.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้าน หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ท  :: ประกาศเมื่อ (24 พ.ค. 2567)
 4.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางเข้า หมู่ 2  :: ประกาศเมื่อ (24 พ.ค. 2567)
 5.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  :: ประกาศเมื่อ (25 เม.ย. 2567)
 6.  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านป่าไม้สีเหลือง  :: ประกาศเมื่อ (3 พ.ค. 2566)
 7.  สขร. เดือน มกราคม 2566  :: ประกาศเมื่อ (15 ก.พ. 2566)
 8.  สขร. เดือน ธันวาคม 2565  :: ประกาศเมื่อ (26 ม.ค. 2566)
 9.  ประกาศ ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป  :: ประกาศเมื่อ (25 ม.ค. 2566)
 10.  ประกาศ กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ ประจำปีงบประมาณ 2566  :: ประกาศเมื่อ (24 ม.ค. 2566)
 11.  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายร่องเต้อ หมู่ 2 บ้านศรีมงคล  :: ประกาศเมื่อ (11 ม.ค. 2566)
 12.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. (สายภายในป่าสุสาน) หมู่ที่ 5 ต.ศรีโพธิ์เงิน  :: ประกาศเมื่อ (18 ธ.ค. 2562)
 13.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายตำบลศรีโพธิ์เงินเชื่อมตำบลสันมะค่า) หมู่ที่ 2 ต  :: ประกาศเมื่อ (18 ธ.ค. 2562)
เทสบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน