เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน • ประกาศแนวทางปฏิบัติงานป้องกันการทุจริตฯ || 21 มี.ค. 2566  
 • การดำเนินงานการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน || 17 มี.ค. 2566  
 • การประเมินความเสี่ยง ในระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2568) || 17 มี.ค. 2566  
 • รายงานผลการนําการประเมิน || 17 มี.ค. 2566  
 • แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน || 17 มี.ค. 2566  
 • การดำเนินโครงการอบรมคุณธรรมฯ ประจำปี งปม 25 || 17 มี.ค. 2566  
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 || 17 มี.ค. 2566  
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 3 || 16 มี.ค. 2566  
 • หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ 2 || 16 มี.ค. 2566  
 • ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น || 16 มี.ค. 2566  
 • ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น || 16 มี.ค. 2566  
 • ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น || 16 มี.ค. 2566  
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล และ แบบขอความยินยอมในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล || 15 มี.ค. 2566  
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565 || 15 มี.ค. 2566  
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 || 15 มี.ค. 2566  
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลศรีโพธิ์เงิน ปี 2566 - 2570 || 14 มี.ค. 2566  
 • ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ || 14 มี.ค. 2566  
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565 || 14 มี.ค. 2566  
 • รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายปี2565 || 14 มี.ค. 2566  
 • รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 || 14 มี.ค. 2566  
 • 
  
  :: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ ::
  
  :: ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง ::
  
  :: ข่าวกองการศึกษา ::
  
  :: ข่าวกองคลัง ::
  
  
  
    ฝ่าย กระทู้ โพสต์ล่าสุด วันที่ปรับปรุง
  กระดานสนทนา 1 กระทู้ไขข้อสงสัย “ผู้ป่วยโควิด” รักษาฟรีไหม หลัง 1 ก.ค. นี้ ติดโควิดต้องทำอย่างไร(Post by : น้ำหนึ่ง 25 มี.ค. 2566)
  ตั้งกระทู้ :
  
  
    ฝ่าย กระทู้ โพสต์ล่าสุด วันที่ปรับปรุง
  รับเรื่องร้องทุกข์ 1 กระทู้ช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์(Post by : เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 25 มี.ค. 2566)
  ร้องเรียน :