เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (SiPhoNgoen Subdistrict Municipality)
แจ้งขอให้แก้ไขไฟฟ้าสาธารณะชำรุด

หมายเหตุ

  • ระบบจะแจ้งเตือนผ่านระบบ line ไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
  • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการดำเนินการแก้ไขปัญหา

:: กิจกรรมเด่น ::
footer